Annie Fens Praktijk voor natuurlijke geneeswijzen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Annie Fens Spirituele & Wellness beurs deelnemers 

1 Door middel van een inschrijfformulier kunt u als deelnemer op deze beurs worden ingeschreven.

2 Nadat u het ingevulde inschrijfformulier retour heeft gestuurd, krijgt u een bevestiging van deelname aan de beurs en is de inschrijving bindend voor 1 of meerdere tafels voor consulten, behandelingen, massages of verkoop.

3 Het bedrag voor het huren van 1 of meerdere tafels dient voor de uiterlijke datum van betaling, die vermeld staat op het inschrijfformulier, te zijn voldaan. Bij te late betaling gaat de reservering niet door en wordt de tafel aan een andere deelnemer aangeboden en verhuurd.

4 De standplaats (1 of meerdere tafels) wordt door de organisatie Annie Fens aangewezen. Met speciale wensen wordt voor zover mogelijk rekening gehouden.

5 Mocht u door een grondige reden of ziekte verhinderd zijn om op de beurs aanwezig te zijn, wordt u verzocht dit 48 uur van te voren te melden. Restitutie van het inschrijfgeld is in principe niet mogelijk, behoudens uitzonderlijke gevallen.

6 De beurs is geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur voor bezoekers, deelnemers kunnen vanaf 9.00 uur de zaal in om de tafels in orde te maken.

7 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen spullen, materiaal of artikelen om te verkopen. Bij schade of verlies kan men geen aanspraak maken op de organisatie Annie Fens of de locatie waar de beurs wordt gehouden.

8 Iedere deelnemer kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies van welke aard dan ook die de deelnemer heeft veroorzaakt aan de organisatie Annie Fens of aan de locatie waar de beurs wordt gehouden.

9 Deelname aan de beurs is op eigen risico, men kan op geen enkele manier aanspraak maken op de organisatie Annie Fens of de locatie waar de beurs gehouden wordt. Organisatie Annie Fens of de locatie waar de beurs wordt gehouden kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor schade of enig verlies van deelnemers, noch voor schade of verlies veroorzaakt door andere deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor daden en handelingen tijdens de beurs en het verblijf op de locatie waar de beurs wordt gehouden. Deelnemers zijn ook zelf verantwoordelijk voor het geven van consulten, behandelingen, massages of verkoop van artikelen en alles wat daaruit voortvloeit.

10 Het is niet toegestaan iets aan wanden, vloeren of meubilair te bevestigen wat blijvende schade aan de locatie kan achterlaten. Denk aan plakband, spijkers, schroeven, klemmen of nietjes. Er mag alleen iets opgehangen worden of tegen de muur geplaatst worden in overleg met de organisatie Annie Fens en dit dient van te voren telefonisch te gebeuren. Papier moet zijn geplakt op een ondergrond van onbrandbaar materiaal of op board, triplex, multiplex, spaanplaat, hout of glas. Brandbaar textiel moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt, of moeilijk brandbaar zijn geworden door het materiaal op hout, hardboard, triplex, multiplex of spaanplaat te plakken.

11 Deelnemers mogen in overleg met de organisatie Annie Fens of de locatie waar de beurs wordt gehouden kijken of er iets neergezet of opgehangen mag worden wat niet op de tafels past. Zie hiervoor ook het bovenstaande bij punt 10.

12 Deelnemers dienen na afloop van de beurs de tafels, stoelen en de ruimte van de locatie netjes en opgeruimd achter te laten. Folders en visitekaartjes mogen weer meegenomen worden. Afval mag in de vuilnisbakken op de gang.

13 Het maximale bedrag wat door deelnemers aan bezoekers gevraagd mag worden voor consulten, massages of behandelingen is € 15,00.

14 Het branden van wierook is niet toegestaan. Er mogen ook geen waxine-lichtjes of kaarsen meer branden.

15 Indien deelnemers een eigen behandeltafel, stoel of verkooptafel meebrengen dan dient deze voorzien te zijn van viltjes of i.d. om schade aan de vloer van de locatie te voorkomen.

16 Mocht een deelnemer extra licht nodig hebben voor een consult of behandeling of verkoop van artikelen dan dient de deelnemer zelf een extra lampje mee te brengen. Ook dient dit van te voren aangegeven te worden bij de organisatie Annie Fens.

17 Er mag gebruik gemaakt worden van elektriciteit, mits het om normale apparatuur zoals lampjes, een laptop e.d. gaat. Mocht het om apparatuur gaan wat extra stroom verbruikt dan dient u van te voren overleg te plegen met de organisatie Annie Fens.

18 Stopcontacten zijn aanwezig, deelnemers dienen zelf voor een verlengsnoer of kabelhaspel te zorgen. De kabels dienen netjes vastgeplakt te worden of er iets over heen te leggen wat niet verschoven kan worden, dit om te voorkomen dat er iemand over de kabels kan struikelen of i.d., dan wel op enige wijze niet beschadigd kunnen worden en/of personen in aanraking kunnen komen met elektriciteit.

19 Er is gratis WIFI aanwezig, alleen is er geen garantie of de verbinding in de zalen sterk genoeg zal zijn. Het is dus niet gegarandeerd of u er ook gebruik van zou kunnen maken.

20 De tafels mogen uiteraard mooi aangekleed worden met een eigen tafelkleed en zelf meegebrachte spullen.

21 Het is niet toegestaan door de locatie waar de beurs wordt gehouden om zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen, bij de locatie zijn diverse broodjes en etenswaren te koop.

22 De organisatie Annie Fens neemt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, deelname aan de Spirituele- & Wellness beurs te weigeren.

23 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie Annie Fens.

 

Algemene Voorwaarden Annie Fens Spirituele & Wellness beurs bezoekers en deelnemers 

Programma onder voorbehoud, wijzigingen kunnen zich altijd voordoen!

Er kunnen geen rechten aan de Spirituele & Wellness beurs en aan uitspraken van mediums, paragnosten, coaches en therapeuten worden ontleend. U heeft altijd uw eigen verantwoordelijkheid of u iets of niets doet met wat er verteld wordt door de mediums, paragnosten, coaches en therapeuten.

Het bezoeken en deelnemen aan de Spirituele & Wellness beurs en raadplegen van mediums, paragnosten, coaches en therapeuten op de Spirituele & Wellness is altijd voor eigen risico voor bezoekers en deelnemers en de deelnemer of organisatie Annie Fens of de locatie waar de beurs gehouden wordt kan niet aansprakelijk worden gesteld. U kiest altijd vrijwillig en op eigen risico voor een spirituele discipline en een deelnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uitspraken, voor inzichten, uitbeeldingen, afbeeldingen, kaartenleggingen of welke inhoud van welke spirituele discipline dan ook. Ook het kiezen voor of het ondergaan van een energetische behandeling, healing of massage is voor eigen risico. 

Deelnemers aan activiteiten of cliënten voor consulten of behandelingen kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies van welke aard dan ook, die veroorzaakt worden aan Annie Fens of de praktijkruimte aan de Kalkvliet 14 in Terheijden of een andere locatie waar les gegeven wordt of waar een activiteit of een Spirituele & Wellness beurs door Annie Fens wordt georganiseerd.

Annie Fens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van het geleerde bij activiteiten of enig lesmateriaal of lesstof. Het toepassen van het geleerde en deelname aan activiteiten is vrijwillig en voor eigen risico. Consulten en behandelingen en het geleerde zijn vrijwillig en voor eigen risico. Deelnemers van activiteiten en cliënten voor consulten of behandelingen zijn verantwoordelijk voor zichzelf en voor hun eigen daden of handelingen tijdens de activiteiten en tijdens een consult of behandeling ten tijde van het verblijf van de deelnemer of cliënt in de praktijk aan de Kalkvliet in Terheijden of de ruimtes van locaties waar Annie Fens les geeft of workshops geeft of waar ze een groep mensen ontvangt voor een activiteit, of waar de Spirituele & Wellness beurs wordt gehouden. 

Annie Fens behoudt zich het recht voor om in gevallen van onmacht, ziekte, overlijden, stakingen enz. de activiteit of afspraak voor een consult of behandeling te annuleren of te wijzigen of door te schuiven naar een andere datum. Mocht de gehele activiteit of afspraak niet door kunnen gaan dan krijgen deelnemers of cliënten het volledige bedrag wat al reeds voldaan is teruggestort op het bankrekeningnummer van waar betaald is. Eventueel kan Annie Fens voor deskundige vervanging zorgen. 

Zorg dat je bij klachten, aandoeningen en ziektes altijd een arts raadpleegt. Laat altijd door een deskundige een diagnose stellen.

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Annie Fens

 

Algemene Voorwaarden   Annie Fens   Chakra-cursus

1 Door het invullen van een inschrijfformulier kunt u als deelnemer voor de chakra-cursus worden ingeschreven.

2 De basis chakra-cursus bestaat uit 8 lessen van 2 uur, de vervolg chakra-cursus bestaat uit 5 lessen van 2 uur. Van 20:00 uur tot 22:00 uur. Deelnemers kunnen vanaf 19.45 uur de ruimte betreden. Of van 19:30 uur tot 21:30 uur, deelnemers kunnen dan vanaf 19:15 uur de ruimte betreden.

3 Restitutie van het cursusgeld is in principe niet mogelijk, behoudens uitzonderlijke gevallen.

Mocht u ernstig ziek zijn of een andere gegronde reden hebben dan kunnen we in overleg kijken of er een nieuwe cursus aangeboden kan worden of eventueel een gedeeltelijke terugstorting van het cursusgeld gedaan kan worden.

4 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen spullen en deelname aan de chakra-cursus is op eigen risico.

Bij schade, verlies van eigendommen of verwondingen van personen kan men cursusleidster Annie Fens of de locatie waar de cursus gehouden wordt op geen enkele manier aansprakelijk stellen.

5 Deelnemers dienen na afloop van de cursus de ruimte van de locatie netjes en opgeruimd achter zich te laten.

6 De organisatie Annie Fens neemt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, deelname aan de chakra-cursus te weigeren.

7 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie Annie Fens.

 

Algemene Voorwaarden   Annie Fens   Chakra Vervolg-cursus

1 Door het invullen van een inschrijfformulier kunt u als deelnemer voor de chakra vervolg-cursus worden ingeschreven.

2 De chakra-cursus bestaat uit 5 lessen van 2 uur (20:00 uur tot 22:00 uur). Deelnemers kunnen vanaf 19:45 uur de praktijk betreden.

3 Restitutie van het cursusgeld is in principe niet mogelijk, behoudens uitzonderlijke gevallen. Mocht u ernstig ziek zijn of een andere gegronde reden hebben dan kunnen we in overleg kijken of er een nieuwe cursus aangeboden kan worden of eventueel een gedeeltelijke terugstorting van het cursusgeld gedaan kan worden.

4 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen spullen en deelname aan de chakra vervolg-cursus is op eigen risico. Bij schade of verlies van eigendommen of verwondingen van personen kan men cursus-leidster Annie Fens of de locatie waar de cursus gehouden wordt op geen enkele manier aansprakelijk stellen.

5 Deelnemers dienen na afloop van de cursus de ruimte van de locatie netjes en opgeruimd achter zich te laten.

6 De organisatie Annie Fens neemt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, deelname aan de chakra-cursus te weigeren.

7 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie Annie Fens.

 

Algemene Voorwaarden   Annie Fens   Spirituele Intuïtieve Ontwikkelingscursus   Basis-cursus

1 Door het invullen van een inschrijfformulier kunt u als deelnemer voor de Spirituele Intuïtieve Ontwikkelingscursus worden ingeschreven.

2 De Basis-cursus bestaat uit 5 lessen van 2 uur, van 20:00 uur tot 22:00 uur (19:30 uur tot 21:30 uur). Deelnemers kunnen vanaf 19:45 uur (19:15 uur) de  ruimte betreden. 

3 Restitutie van het cursusgeld is in principe niet mogelijk, behoudens uitzonderlijke gevallen. Mocht u ernstig ziek zijn of een andere gegronde reden hebben dan kunnen we in overleg kijken of er een nieuwe cursus aangeboden kan worden of dat er eventueel een gedeeltelijke terugstorting van het cursusgeld gedaan kan worden.

4 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen spullen en deelname aan de Spirituele Intuïtieve Ontwikkelingscursus is op eigen risico. Bij schade of verlies van eigendommen of verwondingen van personen kan men cursus-leidster Annie Fens of de locatie waar de cursus gehouden wordt op geen enkele manier aansprakelijk stellen. Hiermee wijst Annie Fens ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand.

5 Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het wel/of niet opvolgen van de meditaties, eventuele uitspraken, adviezen en raadgevingen. Bij het mediamieke vermogen aanspreken geven we indrukken en vrijblijvende adviezen. Er kunnen geen rechten aan uitspraken worden ontleend.

6 Deelnemers dienen na afloop van de cursus de ruimte van de locatie netjes en opgeruimd achter zich te laten.      

7 De organisatie Annie Fens neemt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, deelname aan de Spirituele Intuïtieve Ontwikkelingscursus te weigeren.

8 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie Annie Fens.

 

Algemene Voorwaarden Annie Fens Blote-Voetenpad Lopen

1 Door het invullen van een inschrijfformulier kunt u als deelnemer aan het Blote-Voetenpad Lopen met voeten- en tenen lezen worden ingeschreven.

2 Het Blote-Voetenpad Lopen wordt regelmatig op zaterdagochtend of op zondagochtend (of eventueel op een avond), in de periode van maart (het voorjaar) tot en met oktober (het najaar), door Annie Fens georganiseerd. Het is altijd afhankelijk van het weer of het door gaat of niet. Het wordt alleen georganiseerd als het weer en de temperatuur het toelaat. Annie Fens bepaald of het Blote-Voetenpad lopen op een bepaalde datum door gaat of niet, hierover valt niet te twisten.

3 Data zal steeds kort van te voren bekend worden gemaakt op de websitewww.anniefens.nl en u krijgt een mail als u zich daar voor heeft aangemeld. Aanmelden is verplicht en dat kan via mail naar info@@anniefens.nl of u kunt zich ook telefonisch aanmelden op het telefoonnummer 06-53776005. Dit i.v.m. de grootte van de groep en dat we op uw komst kunnen rekenen.

4 Verzamelen en het inschrijfformulier inleveren kan vanaf 09:30 uur bij de Praktijk voor natuurlijke geneeswijzen aan de Kalkvliet 14 in Terheijden. Vertrek is om 10:00 uur naar de Zegge-polder en we zijn rond 12:30 uur weer terug (avond vertrek 19:00 uur en dan zijn we rond 21:30 uur weer terug, inschrijven vanaf 18:30 uur).

5 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen spullen en deelname aan het Blote-Voetenpad Lopen is op eigen risico. Bij schade of verlies van eigendommen of verwondingen van personen kan men organisator Annie Fens op geen enkele manier aansprakelijk stellen. Daarvoor is zij niet verantwoordelijk. Mee lopen met het Blote-Voetenpad is op eigen risico van de deelnemers.

6 Het lopen op blote voeten heeft een risico in zich dat u misschien op een steentje of takje kunt trappen en daarmee eventueel een wondje of i.d. aan uw voeten op kunt lopen. Of dat u mogelijk een splinter of i.d. in uw voeten zou kunnen krijgen. Ook is eventueel uitglijden in de modder of over iets struikelen een mogelijkheid en dat is altijd voor eigen risico. Organisator Annie Fens kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

Ook voor andere dingen die kunnen gebeuren tijdens het Blote-Voetenpad Lopen op blote voeten (of met de schoenen aan) die hier niet genoemd worden, kan Annie Fens niet verantwoordelijk gesteld worden. Er kunnen altijd onvoorziene dingen plaatsvinden en Annie Fens kan daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en voor wat er zou kunnen gebeuren en voor eventuele risico’s ten aanzien van het lopen op blote voeten.

7 Annie Fens stelt geen diagnoses, ze vertelt alleen over de metafysische achtergrond van de voeten en de tenen, de stand en de vorm, en over eventuele klachten en aandoeningen van voeten en tenen. Mogelijk geeft ze tips van wat u er eventueel aan zou kunnen doen.

8 Kosten deelname aan het Blote-Voetenpad Lopen is € 10,00 per persoon, aub. gepast betalen.

9 De organisatie Annie Fens neemt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, deelname aan het Blote-Voetenpad Lopen te weigeren.

10 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie Annie Fens.

 

Algemene Voorwaarden   Annie Fens   Spirituele Wandeling

1  Aanmelden voor de Spirituele Wandeling is verplicht en kan telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op de website www.anniefens.nl . 

2  De Spirituele Wandeling gaat alleen door bij voldoende deelname en wordt regelmatig (ongeveer 6x per jaar) georganiseerd door Annie Fens op zaterdag- of zondagochtend (evt. op een avond).

3  We vertrekken vanuit de Munnickenheide, Munnikenhof 20 in Terheijden om 10:00 uur en zullen rond 12:30 uur terug zijn. Inloop vanaf 09:45 uur. (avond 19:00 uur en terug 21:30 uur, inloop vanaf 18:45 uur)

4  Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen spullen en deelname aan de Spirituele Wandeling is op eigen risico. Bij schade of verlies van eigendommen of verwondingen van personen kan men organisator Annie Fens op geen enkele manier aansprakelijk stellen. Daarvoor is zij niet verantwoordelijk. Voor mee lopen met de Spirituele Wandeling bent u altijd zelf verantwoordelijkheid en alles is voor uw eigen risico. Organisator Annie Fens kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

5  De meditaties tijdens de Spirituele Wandeling zijn ook altijd voor uw eigen risico. Dingen die bij u naar boven kunnen komen tijdens meditaties of tijdens het meelopen zijn altijd uw eigen beleving en Annie Fens kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. (zij zal u echter wel daarin trachten te begeleiden tijdens de Spirituele Wandeling en het is altijd mogelijk om daar verdere begeleiding in te krijgen via een betaald consult bij Annie Fens in haar praktijk)

6   Kosten deelname aan de Spirituele Wandeling is € 12,00 per persoon, aub. gepast betalen.

7   De organisatie Annie Fens neemt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, deelname aan de Spirituele Wandeling te weigeren.

8   In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie Annie Fens.

 

Algemene Voorwaarden Openbare bijeenkomsten (avonden) Spirituele avonden (paranormale avonden en spirituele & bewustzijnsavonden)

Programma onder voorbehoud, wijzigingen kunnen zich altijd voordoen!

Het is niet gegarandeerd dat u op die avond een boodschap krijgt, het zijn nl. openbare avonden, er kunnen slechts een aantal personen een boodschap krijgen, het medium zal er natuurlijk naar streven om zoveel mogelijk personen een boodschap vanuit "gene zijde" te geven. Mocht u die avond geen boodschap hebben gekregen dan zal veel van wat er op de avond gezegd wordt ook voor u van toepassing zijn. Een bepaalde groep mensen is niet voor niks die avond bij elkaar, "toeval bestaat niet". 

Er kunnen geen rechten aan uitspraken van mediums en paragnosten worden ontleend. U heeft altijd uw eigen verantwoordelijkheid of u iets of niets doet met wat er verteld wordt door de mediums, paragnosten en therapeuten ).

De Spirituele Avonden (paranormale avonden en spirituele & bewustzijns-avonden) zijn altijd voor eigen risico voor bezoekers en het medium en organisatie Annie Fens of de locatie waar de avond gehouden wordt kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Deelnemers aan activiteiten of cliënten voor consulten of behandelingen kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies van welke aard dan ook, die veroorzaakt worden aan Annie Fens of de praktijkruimte aan de Kalkvliet 14 in Terheijden of een andere locatie waar les gegeven wordt of waar een activiteit door Annie Fens wordt gedaan.

Annie Fens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van het geleerde bij activiteiten of enig lesmateriaal of lesstof. Het toepassen van het geleerde en deelname aan activiteiten is vrijwillig en voor eigen risico. Consulten en behandelingen en het geleerde zijn vrijwillig en voor eigen risico. Deelnemers van activiteiten en cliënten voor consulten of behandelingen zijn verantwoordelijk voor zichzelf en voor hun eigen daden of handelingen tijdens de activiteiten en tijdens een consult of behandeling ten tijde van het verblijf van de deelnemer of cliënt in de praktijk aan de Kalkvliet in Terheijden of de ruimtes van locaties waar Annie Fens les geeft of workshops geeft of waar ze een groep mensen ontvangt voor een activiteit. 

Annie Fens behoudt zich het recht voor om in gevallen van onmacht, ziekte, overlijden, stakingen enz. de activiteit of afspraak voor een consult of behandeling te annuleren of te wijzigen of door te schuiven naar een andere datum. Mocht de gehele activiteit of afspraak niet door kunnen gaan dan krijgen deelnemers of cliënten het volledige bedrag wat al reeds voldaan is teruggestort op het bankrekeningnummer van waar betaald is. Eventueel kan Annie Fens voor deskundige vervanging zorgen. 

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Annie Fens

 

Algemene voorwaarden  Annie Fens  cliënten voor consulten en behandelingen, deelnemers van (spirituele) activiteiten, deelnemers of bezoekers van de Spirituele & Wellness beurs, deelnemers of bezoekers van de Spirituele Avonden.

1  Deelnemers aan activiteiten of cliënten voor consulten of behandelingen kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies van welke aard dan ook, die veroorzaakt worden aan Annie Fens of de praktijkruimte aan de Kalkvliet 14 in Terheijden of een andere locatie waar les gegeven wordt of waar een activiteit door Annie Fens wordt gedaan. 

2  In geval van verhindering voor een afgesproken consult of behandeling wordt u verzocht meer dan 48 uur van te voren bericht te geven, anders wordt het consult of de behandeling in rekening gebracht door Annie Fens. 

3  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten en behandelingen door Annie Fens en op alle activiteiten, zoals workshops, chakra-cursussen, blote-voetenpad lopen, spirituele wandeltocht, (familie)opstellingen, de spirituele & wellness beurs en de spirituele avonden. 

4  Het doorgang vinden van activiteiten is afhankelijk van het aantal aanmeldingen of van het weer. Mocht er geen doorgang plaats kunnen vinden dan ontvangt de deelnemer ruim voor de geplande aanvangsdatum bericht. Mocht er sprake zijn van een reeds betaald bedrag voor die activiteit dan zal dat reeds betaalde bedrag worden teruggestort op dezelfde rekening als waar van het desbetreffende bedrag is ontvangen door Annie Fens. 

5  De aanmelding als deelnemer van een activiteit vindt plaats d.m.v. een ingevuld inschrijfformulier opgesteld door Annie Fens. Zolang het bijbehorende bedrag niet is betaald, kunnen er geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier of aan de activiteit. Deelname aan een activiteit is pas definitief als het bedrag ervoor betaald is. 

6  Gedane aanmeldingen via een inschrijfformulier kunnen tot 2 weken voor de aanvangsdatum schriftelijk worden geannuleerd of gewijzigd. Als een deelnemer binnen 2 weken voor de aanvangsdatum van een activiteit deze wilt annuleren, dan wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Wanneer een deelnemer de activiteit wilt afbreken nadat de activiteit is begonnen, dan is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd. 

7  Wanneer een deelnemer het inschrijfformulier heeft ingediend voor een activiteit dan verplicht de deelnemer zich tot het betalen van het bedrag voor deze activiteit vóór de uiterlijk aangegeven datum van betaling. 

8  Annie Fens is gerechtigd bepaalde aangemelde deelnemers of cliënten voor consulten of behandelingen niet toe te laten, zonder opgaaf van redenen. 

9  Annie Fens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van het geleerde bij activiteiten of enig lesmateriaal of lesstof. Het toepassen van het geleerde en deelname aan activiteiten is vrijwillig en voor eigen risico. Consulten en behandelingen en het geleerde zijn vrijwillig en voor eigen risico. Deelnemers van activiteiten en cliënten voor consulten of behandelingen zijn verantwoordelijk voor zichzelf en voor hun eigen daden of handelingen tijdens de activiteiten en tijdens een consult of behandeling ten tijde van het verblijf van de deelnemer of cliënt in de praktijk aan de Kalkvliet in Terheijden of de ruimtes van locaties waar Annie Fens les geeft of workshops geeft of waar ze een groep mensen ontvangt voor een activiteit. 

10  Annie Fens behoudt zich het recht voor om in gevallen van onmacht, ziekte, overlijden, stakingen enz. de activiteit of afspraak voor een consult of behandeling te annuleren of te wijzigen of door te schuiven naar een andere datum. Mocht de gehele activiteit of afspraak niet door kunnen gaan dan krijgen deelnemers of cliënten het volledige bedrag wat al reeds voldaan is teruggestort op het bankrekeningnummer van waar betaald is. Eventueel kan Annie Fens voor deskundige vervanging zorgen. 

11  Door inschrijving voor een activiteit, of het bezoeken van een activiteit, of deelnemen aan een activiteit, of door het maken van een afspraak voor een consult of behandeling wordt aangenomen dat deelnemers of cliënten of bezoekers volledig kennis hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaan. 

12  In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Annie Fens.